NTFS

İşletim sistemlerinin performansını çok yakından etkileyen, hard diskler
için olmazsa olmaz özelliklerden olan dosya sistemleri hakkında; en
basit bilgilerden tutun da uzmanlara yönelik olan bilgilere
ulaşabilirisiniz. 

$BadClus Nedir?

$BadClus; NTFS meta dosyalarından biridir. Görevi hard diskteki hasarlı/kullanılamaz olan sektörlerin kaydını tutmaktır. MFT içerisindeki $BitMap ve $Boot meta dosyalarından sonraki 8 numaralı kayıttır. Aslında adından da anlaşılacağı gibi hatatı kümelerin bilgilerini tutar. $BitMap ile benzer bir yapıdadır, uygun ve uygun olmayan sektörlerin bilgilerini tutar, bu bilgi hangi sektörün hatalı …

Devamı »

$BitMap Nedir?

$BitMap; NTFS dosya sisteminde yer alan özel bir dosyadır. Bu dosya kullanılan ve kullanılmayan kümeler hakkındaki bilgiyi tutar.  Bir dosya NTFS biçimli bir diskte yer tutuyorsa, onun konumu küme bazlı olarak $BitMap de tutulur. $BitMap  in kullanılan ve kullanılmayan kümeleri izlemedeki yöntem çok basittir. $BitMap içerisinde yer alan her bit …

Devamı »

NTFS Dosya Tipleri

  NTFS Dosya Nitelikleri NTFS dosya sistemi, birimde yer alan her dosyayı/dizini bir öznitelik serisi olarak görür. Bunlar dosya adı, güvenlik bilgileri, içeriğinde ki veri dosyaya ait öznitelik verileridir. Her öznitelik bilgisi bir nitelik kodu ve isteğe bağlı olarak bir nitelik isminden oluşur. Bir öznitelik bilgisi MFT içerisine tam olarak uyuyorsa, …

Devamı »

NTFS Ana Dosya Tablosu (Master File Table (MFT))

  NTFS Ana Dosya Tablosu (Master File Table (MFT)) NTFS biçimli bir birimde yer alan her kayıt; MFT diye adlandırılan özel bir dosya (aslında sadece bir tablo) içerisinde belirtilir. Bu olayı bir kitabın içindekiler sayfası gibi düşünebiliriz. NTFS bu tablonun ilk 16 kaydını özel bilgiler için ayırır. Bu tablonun ilk kaydı …

Devamı »

NTFS Genel Bilgiler

  Windows NT dosya sistemi (NTFS), FAT dosya sisteminde bulunmayan güvenilirlik, uyumluluk ve performans sunuyor. Özellikle hızlı yazma, okuma, arama ve hatta çok geniş kapasiteli hard diskler için gelişmiş dosya-sistem kurtarma işlemleri için geliştirilmiştir. Bir birimi NTFS olarak biçimlendirdiğimiz de, birimde bulunan bütün dosya ve dizinler hakkında bilgiler içeren; $MFT (master …

Devamı »

NTFS Ön Yükleme Sektörü

Partition Boot Sector (Hard disk bölümünde önyükleme sektörü) Tablo 2.1 de NTFS olarak biçimlendirilmiş bir hard disk içeriğinde neler olduğu açıklanıyor. Bir hard diski NTFS olarak biçimlendirdiğimizde, biçimlendirme programı;  ilk 16 sektörü $Boot olarak ifade edilen özel biçimde ayırır. Aslında ilk sektör "bootstrap" denilen önyükleme kodunu bunu izleyen diğer 15 sektör ise …

Devamı »