Ana Sayfa / Programlama / JavaScript (ECMAScript) (page 2)

JavaScript (ECMAScript)

Switch

Switch fonksiyonu da if-else gibi karar yapıları kurmak için kullanılır   JavaScript Switch ifadesi Bir koşulun cevabında bir çok cevap olduğu durumlarda switch kullanablirsiniz.   Sentaks: switch(n) { case 1:   kod bloğu 1   break; case 2:   kod bloğu 2   break; default:   belirtilen blokların hiçbirisi uymadığı …

Devamı »

if…else

Koşul ifadeleri farklı koşullar içeren durumlarda karar vermek için kullanılır. Koşul İfadeleri Kodlama yaparken sık sık ifadeler arasında bir karar vermeye ihtiyaç duyarız. Bu kararı vermek için koşul ifadelerini kullanırız. JavaScript’ de aşağıda yer alaln koşul ifadeleri yer alır: if ifadesi – sadece belirlenen bir koşulun doğru (true) olması durumunda …

Devamı »

Karşılaştırma ve mantıksal işlemler

JavaScript karşılaştırma ve mantıksal operatörler   Karşılaştırma ve mantıksal operatörler ile bir ifadenin doğruluğuna ya da yanlışlığına karar veririz Karşılaştırma Operatörleri Karşılaştırma operatörleri mantıksal ifadelerin eşitliğini ya da değişkenler veya değerlerinin aralarındaki farkını belirlememize yarar.  x=5 için aşağıdaki tabloda karşılaştırma operatörlerinin açıklamasını görebilirsiniz. Operatör Açıklama Örnek == eşitlik x==8 ifadesi …

Devamı »

Operatörler

= değer atama da kullanılır + değer eklemek için JavaScript de atama operatörü = (eşittir)  ile yapılır. Aşağıda ki tabloda hangi operatörün ne işe yaradığı görülüyor. Aritmetik operatörler değişkenler ve/veya değerlerin arasında kullanılır. Aşağıdaki tabloda x=5 için örnekleri görebilirsiniz.

Devamı »

Değişkenler

Değişkenler bilgiyi tutan taşıyıcılardır Hepimiz cebirin ne olduğunu biliriz! İlk okul (uzun süredir ilköğretim) yıllarından itibaren x=6, y=11, z=x+y gibi ifadelerle yüzleşmişizdir. Hatırladınız değil mi? Burada ki ifademizde x‘in tuttuğu değer 6 ‘dır. Aynı şekilde y nin tuttuğu değer 11 ve z ‘nin tuttuğu değer ise 17. Bu basit örnekten …

Devamı »

Açıklama Ekleme

JavaScript Açıklama – Yorum   Yazılımla ilgilenenler bilir, programlarımızın kaynak kodları içerisine açıklayıcı notlar koyarız. İşte bu konuda JavaScript içerisinde bu açıklamaları nasıl yapacağımızı ve bir kaç özelliğini göreceğiz. Bu açıklamalar yazılımımızın daha anlaşılır olmasını sağlar.Açıklama yapmak size zaman kaybı gibi görünebilir bilakis ilerde bir gün yaptığınız yazılımı inceleme, geliştirme …

Devamı »

Gramer Yapısı

JavaScript internet tarayıcısı tarafından çalıştırılan ifadeler kümesidir.   JavaScript küçük büyük karakter duyarlıdır(Case Sensitive) HTML’ nin aksine JavaScript küçük-büyük karakterlere duyarlıdır. Bu nedenden betiklerimizi oluştururken küçük-büyük karakterleri dikkate alarak değişkenlerimizi, fonksiyonlarımızı, nesnelerimizi vs. oluşturmalıyız.   JavaScript İfadeleri JavaScript ifadeleri tarayıcı için komut olarak algılanır. Bu komutlarla tarayıcıya ne yapması gerektiğini …

Devamı »

Sayfanın Neresinde?

body bölümü içerisinde yer alan JavaScript kodları sayfa yüklenirken icra edilir. head bölümü içerisindeki JavaScript kodları ise çağrıldığında icra edilir. JavaScript ifadelerini nerede kullanmalıyız? Sayfamızda ki JavaScript ifadeleri tarayıcımız tarafından sayfa yüklenirken çalıştırılırlar. Ama bunu her zaman istemeyebiliriz. Mesela sayfamızı, ziyaret eden bir kişinin istekleri doğrultusunda ona tepki verdirebiliriz. <head> …

Devamı »

Nasıl

  JavaScript kodlarını kullanmak istiyorsak HTML içerisine <script> etiketini yerleştiririz.   HTML içerisine JavaScript yerleştirmek Aşağıdaki örnek JavaScript ile bir web sayfası içerisine "İlk JavaScript deneyimi" yazdırılmaktadır. Örnek <html> <body> <script type="text/javascript"> document.write("İlk JavaScript deneyimi!"); </script> </body> </html>   Aşağıdaki örnek ile JavaScript tarafında HTML etiketi kullanılmaktadır : <html> <body> …

Devamı »

For…in yapısı

  JavaScript For…In ifadesi for…in döngüsü bir dizinin her elemanı için ya da bir nesnenin özellikleri için döngü oluşturmaya yarar. Sentaks for (nesnenin değişkenleri)   {   çalıştırılacak kod   }

Devamı »